Curs 2020-2021

Nom d'usuari:
Clau d'accés:
 

Com accedir-hi

Per accedir a l'aplicatiu s'ha d'indicar el nom d'usuari i la clau que el vostre fill/a fa servir per connectar-se als diferents serveis web del centre (IntraWeb, Moodle, ordinadors del centre, etc). A l'inici de curs cada alumne/a reb aquesta informació en una etiqueta postal. L'alumne/a us l'ha de facilitar i en cas de pèrdua o oblit l'ha de tonar a demanar al tutor/a del seu grup classe.

 

Actualització de la informació

Encara que l'actualització de la informació de faltes és automàtica, la freqüència amb la qual el professorat la introdueix és d'una vegada a la setmana. Així doncs, la informació fa referència a la setmana anterior.

Les justificacions les introdueix a l'aplicatiu el tutor/a una vegada rebuts els justificants de l'alumnat.